• Kompletan teorijski deo
 • Higijena pribora i salona
 • Komnukacija sa klijentom
 • Koža ( tipovi, tonovi..)
 • Pravilno iscrtavanje oblika po simetriji lica.
 • Pravilan odabir boja.
 • Pravilan unos pigmenta
 • Vežba- iscrtavanje oblika i dlačica na veštačkoj koži
 • Rad na modelu
 • Sertifikat
 • Podršku u daljem radu

INDIVIDUALNA
             EDUKACIJA 1500E

+38162255351
+38137755861

GRUPNA
             EDUKACIJA 800E

JOIN NOW

 • Kompletan teorijski deo
 • Higijena pribora i salona
 • Komnukacija sa klijentom
 • Koža ( tipovi, tonovi..)
 • Pravilno iscrtavanje oblika po simetriji lica.
 • Pravilan odabir boja.
 • Pravilan unos pigmenta
 • Vežba- iscrtavanje oblika i dlačica na veštačkoj koži
 • Rad na modelu
 • Sertifikat
 • Podršku u daljem radu

INDIVIDUALNA
             EDUKACIJA 1500E

+38162255351
+38137755861

GRUPNA
             EDUKACIJA 800E

JOIN NOW

 • Kompletan teorijski deo
 • Higijena pribora i salona
 • Komnukacija sa klijentom
 • Koža ( tipovi, tonovi..)
 • Pravilno iscrtavanje oblika po simetriji lica.
 • Pravilan odabir boja.
 • Pravilan unos pigmenta
 • Vežba- iscrtavanje oblika i dlačica na veštačkoj koži
 • Rad na modelu
 • Sertifikat
 • Podršku u daljem radu

INDIVIDUALNA
             EDUKACIJA 1500E

+38162255351
+38137755861

GRUPNA
             EDUKACIJA 800E

JOIN NOW

+38162255351
+38137755861

 • Kompletan teorijski deo
 • Higijena pribora i salona
 • Komnukacija sa klijentom
 • Koža ( tipovi, tonovi..)
 • Pravilno iscrtavanje oblika po simetriji lica.
 • Pravilan odabir boja.
 • Pravilan unos pigmenta
 • Vežba- iscrtavanje oblika i senčenja na veštačkoj koži
 • Rad na modelu
 • Sertifikat
 • Podršku u daljem radu

INDIVIDUALNA
             EDUKACIJA 1500E

+38162255351
+38137755861

GRUPNA
             EDUKACIJA 800E

JOIN NOW

+38162255351
+38137755861